تیزر یک دقیقه‌ای حرفه‌ای

مدت آفیش: یک روز

زمان تحویل: ۵ تا ۷ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه.

تیزر دو تا پنج ‌دقیقه‌ای

مدت آفیش: یک روز

زمان تحویل: ۷ تا ۱۰ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه.

پکیچ استوری اینستاگرام

شرح خدمات: ۱۰ ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای + ۲۰ عکس

مدت آفیش: یک روز

زمان تحویل: ۱۲ تا ۱۵ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه. دوربین عکاسی حرفه‌ای، کیت فلش عکاسی، فون بک‌گراند مشکی، سفید و طوسی و خیمه عکاسی

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر، عکاس و ادیتور عکس

پکیج ویدئویی حرفه‌ ای اقتصادی

شرح خدمات: ۱۰ ویدئوی (حداکثر) یک دقیقه‌ای

مدت آفیش: یک روز

زمان تحویل: ۱۵ تا ۲۰ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه.

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر

پکیج ویدئویی نیمه حرفه‌ای

شرح خدمات: ۵ ویدئوی (حداکثر) دو دقیقه‌ای

مدت آفیش: یک روز

زمان تحویل: ۱۵ تا ۲۰ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه.

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر

پکیج فیلم و عکس

 شرح خدمات: ۵ ویدئوی دو دقیقه‌ای + ۳۰ عکس

مدت آفیش: دو روز

زمان تحویل: ۲۵ تا ۳۰ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه. دوربین عکاسی حرفه‌ای، کیت فلش عکاسی، فون بک‌گراند مشکی، سفید و طوسی و خیمه عکاسی

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر، عکاس و ادیتور عکس

پکیج ویدئویی حرفه‌ای

 شرح خدمات: ۱۰ ویدئوی (حداکثر) دو دقیقه‌ای

مدت آفیش: سه روز

زمان تحویل: ۲۵ تا ۳۰ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه.

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر.

پکیج VIP فیلم، عکس و موشن گرافی

شرح خدمات: ۱۵ ویدئوی حرفه‌ای، ۱۵ موشن‌گرافی، ۳۰ عکس، ۳۰ فیلم ۱۵ ثانیه‌ای برای استوری

مدت آفیش: ۱۰ تا ۱۲ روز

زمان تحویل: ۴۰ تا ۴۵ روز

تجهیزات: دوربین حرفه‌ای فیلم‌برداری، رکوردر و میکروفون برای صدا، تجهیزات نور و ملزومات مربوطه. دوربین عکاسی حرفه‌ای، کیت فلش عکاسی، فون بک‌گراند مشکی، سفید و طوسی و خیمه عکاسی

عوامل: کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، تدوینگر، عکاس و ادیتور عکس