تبلیغات مستقیم یا تبلیغات غیرمستقیم انتخاب شما چیست؟

یکی از ارزش‌های اجتماعی، احترام به سایر شهروندان است. موضوعی که دست‌مایه این تیزر تبلیغاتی کوکاکولا قرار گرفته است. در این تیزر با مصداق احترام به شهروندان روزه‌دار مسلمان، از سوژه احترام به باورها و اعتقادات دیگران، استفاده شده است. تیزرها و آگهی‌های تبلیغاتی، به‌لحاظ تأکید بر نام تجاری (brand) مورد نظر، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می‌شوند. تبلیغ مستقیم، تبلیغی است که در آن از ابتدا مستقیماً به محصول مشخصی اشاره می‌شود و خرید آن به مخاطبان توصیه می‌شود.

اما در تبلیغات غیرمستقیم، سازنده با استفاده از سایر جاذبه‌های بصری یا با اشاره به نکات آموزنده و فرهنگی، مخاطبان را با خود همراه می‌کند و در پایان یا در میانه کار، تنها اشاره کوچکی به برند مورد نظر می‌کند. درست مانند همین آگهی تبلیغاتی کوکاکولا که در آن یک مسئله اجتماعی و فرهنگی، دست‌مایه ساخت تیزر تبلیغاتی قرار گرفته است.

تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند که سازنده تیزر، به‌اقتضای موضوع و موقعیت، از آنها استفاده می‌کند. در ساخت بیشتر تیزرها، معمولاً از تبلیغات مستقیم استفاده می‌شود؛ ولی گاهی باید تبلیغات غیرمستقیم را هم به کار برد. زیرا رویکرد و زبان غیرتجاری آن، بین صاحب کسب‌وکار و مخاطب، صمیمیت بیشتری ایجاد می‌کند.

قابلیت خاص تبلیغات غیرمستقیم…

گذشته از نگاه اجتماعی این تیزر، یک نکته خاص تبلیغاتی نیز در آن وجود دارد که درواقع قابلیت خاص بیشتر تبلیغات غیرمستقیم محسوب می‌شود و آن این است که حذف «برند» یا «نام تجاری» کوکاکولا، چیزی از روایت کوتاه و ارزش محتوایی آن کم نمی‌کند. یعنی حتی اگر نام کوکاکولا روی بطری نوشابه مورد استفاده در تبلیغ هم نبود، باز هم این تیزر زیبایی خود را حفظ می‌کرد. با وجود این ویژگی‌هاست که مخاطب از دیدن یک آگهی تبلیغاتی، لذت بیشتری می‌برد و با آن ارتباط عمیق‌تری برقرار می‌کند. می‌توانید تبلیغات خود را در کارخانه تولیدمحتوا مدیاشو انجام دهید.