لیست قیمت‌

مستند گزارشی

مدیاشو ، مدیا شو ، ساخت مستند تبلیغاتی ، ساخت مستند گزارشی ، قیمت مستند گزارشی ، تولید محتوای تصویری
mediasho-mostanad-2
mediasho-mostanad-2

پوشش تصویری رویداد

مدیاشو ، مدیا شو ، mediasho ، پوشش تصویری رویداد ، پوشش تصویری جشن های خصوصی و عمومی ، فیلمبرداری از رویدادها ، ساخت کلیپ رویداد و همایش ، قسمت ساخت کلیپ رویداد
مدیاشو ، مدیا شو ، mediasho ، پوشش تصویری رویداد ، پوشش تصویری جشن های خصوصی و عمومی ، فیلمبرداری از رویدادها ، ساخت کلیپ رویداد و همایش ، قسمت ساخت کلیپ رویداد
مدیاشو ، مدیا شو ، mediasho ، پوشش تصویری رویداد ، پوشش تصویری جشن های خصوصی و عمومی ، فیلمبرداری از رویدادها ، ساخت کلیپ رویداد و همایش ، قسمت ساخت کلیپ رویداد

کلیپ / تیزر

مدیاشو ، مدیا شو ، ساخت کلیپ و تیزر ، قسمت ساخت تیزر یک دقیقه ای ، ساخت کلیپ یک دقیقه ای ، لیست قیمت ساخت کلیپ تبلیغاتی ، تولید محتوای تصویری